(032) 235-65-25
(порожній)
 

Наші видання

Блог / Новини

Валюта:

Оплата Віза Мастеркард та Маестро

Оплата Віза Мастеркард та Маестро

-

Блог / Новини RSS 2.0

Яким Прохорович ЗАПАСКО. Дослідження, якого досі ще не було

Минає десять років, як відійшов у вічність видатний український учений і педагог, доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії наук вищої школи України, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, лауреат премії ім. І. Франка Яким Прохорович Запаско.

З понад 200 наукових праць значна частина його творчого доробку була надрукована саме у нашому видавництві. Це насамперед такі фундаментальні дослідження, як “Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україніу трьох випусках (1981–1984, співавт. Я. Ісаєвич) та “Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга” (1995) – видань, які принесли вченому славу найкращого знавця історії друкарства України.

Яким Запаско простежив понад вісімсотлітній шлях розвитку книжкового мистецтва в Україні до кінця ХVIII сторіччя – це справа усього його життя. Вчений дослідив фонди найбільших книгозбірень України, Росії, побував у монастирських бібліотеках Європи, вивчав матеріали у Північній Італії та у Паризькій бібліотеці. Він зібрав, ідентифікував та дослідив багатющу духовну спадщину українського народу. Переконливо довів, що не один з національних скарбів незаслужено забуті, а часто – пограбовано й привласнено представниками інших держав. У виданні “Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга” ним описано 128 манускриптів.

Яким Запаско вперше розглянув як єдине явище національне орнаментальне мистецтво та художнє оформлення книги. Досліджуючи українське народне мистецтво, Яким Прохорович глибоко вивчив їх національні особливості, і тому його визначальні твердження, наукове обгрунтування, погодження з висновками чи спростування свідомо чи несвідомо хибних думок інших дослідників – переконливо доказові.

Доктор мистецтвознавства Олександр Федорук зазначив: “Якщо в науці є місце для подвигу, то його в наші дні здійснив відомий львівський учений Яким Прохорович Запаско”.

Він ПИСАВ нам НАШУ історію

Він ПИСАВ нам НАШУ історію і ТВОРИВ нам НАШУ історію”.

Іван Крип’якевич

З нагоди 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського,

що сповняється цього ювілейного 2016 року,

у «Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові»

16 вересня 2016 року

о 15 годині

Державне підприємство “Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “Світ”,

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові”,

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

запрошують на урочисте зібрання

Михайло Грушевський.

TERRA INCOGNITA

Презентація найповнішого 50-томного зібрання “Творів” видатного історика, провідного діяча національно-культурного і державного відродження України Михайла Грушевського

та видання “Львівська історична школа Михайла Грушевського

автори Віталій Тельвак, Василь Педич.

Видання найповнішого 50-томного зібрання – масштабний національний видавничий проект реалізується вперше у творчій співпраці з вченими Інституту української археографії і джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України. Упродовж 16 років вийшло в світ 23 томи праць Великого Українця. Гортаючи сторінки цього унікального видання, осягаємо не лише багатогранну творчу спадщину і практичну діяльність Михайла Грушевського – творця історії України, але й відкриваємо для себе його величну постать Людини – Людини незламної волі, невичерпної творчої сили і любові, яка стверджувала, що треба “працювала для добра краю і його людности, служити їй, а не обирати, не експлуатувати для себе”.

Досвід М.С. Грушевського є повчальним для сучасного покоління українців. Зокрема, у серії статей під назвою «На порозі Нової України» він говорить про потребу організації розумного господарювання в новій незалежній державі. Дуже актуальними є роздуми про ефективне й доцільне використання природних багатств України, її геополітичне становище у зовнішній політиці, як правильно розв’язати аграрне питання, як удосконалити шляхи розвитку освіти, науки, культури з урахуванням історичних особливостей народу та українського менталітету тощо.

Суспільно-наукова спадщина Михайла Грушевського містить праці, знання яких дає змогу сучасній українській еліті швидко й адекватно реагувати на політичні виклики, а також опановувати механізми досягнення національної злагоди на рівні свідомості пересічних українців.

Наукове видання “Львівська історична школа Михайла Грушевського” Віталія Тельвака і Василя Педича присвячене найбільш значущому в українській інтелектуальній культурі об‘єднанню істориків – львівській історичній школі Михайла Грушевського. У виданні всебічно розглянуто проблему становлення та функціонування школи. Відтворено її історіографічні образи, проаналізовано евристичний потенціал різнопланових джерел. Реконструйовано структуру та персональний склад школи; показано особливості комунікативних практик, з‘ясовано питання лідерства та психологічного клімату, проблему рецепції молодими істориками творчості вчителя. Простежено трансформацію вироблених М. Грушевським схоларних практик в роки Першої світової війни та у міжвоєнний час. Досліджено внесок галицьких учених у розробку різнопланової конкретно-історичної проблематики (княжі часи, польсько-литовська доба, козаччина, галицьке краєзнавство). У додатках уперше наведено незнані дослідникам рецензії М. Грушевського на докторські праці учнів; подано стислі біографічні дані про представників школи, при цьому про деяких істориків така інформація наводиться вперше. Книга багато ілюстрована: у ній уперше зібрана найповніша іконографія львівської школи, а також представлено світлини унікальних архівних документів.


З повагою,
колектив видавництва Світ

На честь відкриття пам’ятника Андрею Шептицькому у Львові

До 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького

Видавництво Світ пропонує шанувальникам художнього слова книги Левка Різника

Поет і Владика та Вязень Христа Ради” – романи-есеї,

в яких досліджується  життя і діяльність Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого, які пліч-о-пліч працювали й діяли як видатні духовні особи й національно-політичні діячі й боролися за відродження Української держави.

У романі-есеї Поет і Владика письменник досліджує стосунки поета Івана Франка й Митрополита Галицького Андрея Шептицького й приходить до висновку, що обидва клали життя на “олтар Вітчизни” з однаковою метою, з однаковим завзяттям, але йдучи двома, паралельно текучими дорогами – світською і духовною. При тім автор звертає особливу увагу на причини й методи формування українського патріотичного духу в сина коваля Яця Франка й сина спольщеного графа Яна Шептицького, дошукується найдостовірніших аргументів. Ось такий патріотичний дух і випрямив їхні життєві дороги в єдиний керунок паралельно. Два титани, таким чином, стали поряд на історичному боєвищі в першій половині ХХ століття за “Рідну Хату – Українську державу. Їхня діяльність, кожного в своїй сфері, кувала єдиний меч – жертовну патріотичну свідомість, яка невдовзі  була випробувана за Другої  світової війни в лавах ОУН –УПА, й перемогла під час розвалу “імперії зла”.

У романі-есеї “В’язень Христа Ради” автор осмислює інструментарієм художньо-есеїстичного жанру постать одного з найбільш духовних ієрархів Української Греко-Католицької Церкви XX ст. Патріарха Йосифа Сліпого в аспектах духовно-психологічному, інтелектуальному, національному, побутовому на тлі його діянь як педагога, ректора Богословської академії, вченого-теолога, філософа, а головно — як коад’ютора Митрополита Андрея Шептицького. Витримавши  вісімнадцять років неволі в таборах смерті большевицької Московії, Йосиф Сліпий зумів зберегти  й зміцнити свою Церкву, прославити в світі й створити всі умови для її відродження в Україні з розвалом СРСР. Письменник розповідає про життя й діяльність Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого у найвідповідальніший момент боротьби українського народу (упродовж 1939 –1945 років) за відродження держави, проти всіх окупаційних режимів, які розшматовували Україну під час Другої світової війни. Андрей Шептицький виступає в цих умовах не тільки як духовний лідер нації, але й лідером політичних сил, про що засвідчує його знамените Послання до вірних в ча нацистської окупації “Як нам збудувати рідну хату”.

Книги можна придбати безпосередньо у видавництві за адресою: 79008,

м. Львів, вул. Галицька, 21 (4-ий поверх). Ви можете замовити книжки: Телефоном: (032) 235-65-25;
Електр поштою:
real@svit.gov.ua ; Поштою: ДП «ВСВ «СВІТ», вул. Галицька, 21, м. Львів,

Видавничі та поліграфічні послуги

Оголошення: Надаємо Видавничі та поліграфічні послуги  Замовити

Т.Г. ШЕВЧЕНКА ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ!

 27  червня 2014 р. «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «СВІТ» за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща у Львові та Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького презентувало ювілейне видання «Кобзар» Тараса Григоровича Шевченка польською мовою, приурочене до 200-річчя від дня народження Генія.

Тема „Шевченко і світ” понад 150 років тому почалася з польського напряму. Зв’язки українського поета-пророка ґрунтувалися на могутніх підвалинах особистого і національного досвіду, який своєю чергою був зорієнтований на національно визвольні устремління.

Польський народ, польськомовні читачі в світі сьогодні переживають усвідомлення своєї історичної причетності до долі й творчості поета, чиїм найбільшим прагненням було жадання – набути незалежність. Цей акт історичної справедливості українського народу звершився на їхніх очах – в останньому десятиріччі ХХ-го століття.

Книга містить найвизначніші твори генія української та світової літератури. Увазі польськомовних читачів пропонуються поетичні переклади шедеврів «Кобзаря», що їх протягом півтора століття здійснювали польські та українські автори, представники народів-сусідів, перед якими, незважаючи на складні колізії минулого, нині відкривається нова історична перспектива.

Упорядник видання – письменник, лауреат Національної премії ім. Т.Г.Шевченка Роман Лубківський.

Книга проілюстрована унікальними творами народного художника України Миколи Стороженка.

У програмі презентації відбулось обговорення за участі відомих літераторів та громадських діячів просвітницької місії, мистецтва перекладу та перекладацької культури видання.

 

ПОРТРЕТ СВІТУ НА КНИЖКОВОМУ ОБРІЇ

З нагоди 65-річчя видавництво "Світ" презентує книгу, яка є своєрідним підсумком його діяльності. Розповідається про роль видавництва у розвитку українського книговидання, про кращі його книги, про людей, які ці книги творили, про досвід роботи редакторів, художників та інших працівників видавництва з підготовки та розповсюдження суспільно значущих і художньо досконалих видань (див. розділ "НОВИНКИ").

"Щоб перекладати Шевченка польською мовою, треба мислити по-польськи»

У львівському видавництві «Світ» за державною програмою «Українська книга» вийшов друком «Кобзар» Тараса Шевченка польською мовою, упорядником якого є письменник, лауреат Національної премії імені Т.Г. Шевченка Роман ЛУБКІВСЬКИЙ. «Урядовий кур'єр» розпитав знаного літератора та громадського діяча про нове видання, його високу просвітницьку місію, мистецтво перекладу та перекладацьку культуру загалом.

Роман ЛУБКІВСЬКИЙ: «Щоб перекладати Шевченка польською мовою, треба мислити по-польськи» [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр . - 2014. - № 47. - С.12 . - Режим доступу до газети:

http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/roman-lubkivskij-shob-perekladati-shevchenka-polsk/ . -14.03.14.

  << поперед.   1   2